Yönetim Personeli
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yönetim Personeli
Daire Başkanı: Emin KÜÇÜK
Etüt ve Proje Şube Müdürü: Nuriye Yaşar KIVILCIM
Altyapı Hizmetleri Şube Müdürü: Burhan ATAŞ