Yetki,Görev ve Sorumlulukları

Yetki:

E.Ü. Bünyesinde Yapı İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan mevcut yapıların onarım ve bakım ihtiyaçları, yeniden yapılması gereken inşaatların belirlenmesi gerekli projelerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanarak günün geçerli Kanun, Yönetmelik, Şartnamelerine ve projelerine uygun olarak yapılmalarını denetleyerek, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin resmi yazışmaların hazırlanmasını sağlamaktır.

 

Görevleri:

 • Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak
 • Yürürlükteki mevzuata uygun ve gereken Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişi ve kurullarla iletişim kurmak ve gerekli olan evrak ile yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak.
 • Sorumluluğu altındaki tüm yapım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken ve gerçekleşen imalat ve ihzarat durumları ile ilgili kayıtları tutmak ve bu bilgileri düzenli periyotlarla ve istenildiği zamanlarda yazılı olarak bildirmek
 • Tüm inşaatların proje bilgileri, inşaat alanları ve mahal listelerini tespit etmek ve kayıtlarını tutmak
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde yaptırılacak olan inşaatların ön, kesin ve uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve projelere ilişkin incelemeler yaparak yapı alanlarının kayıtlarını tutmak.
 • Ege Üniversitesinin yapılması gerekli tüm tadilat, bakım ve onarım işlerini yürütmek.
 • Ege Üniversitesi Birimlerinin ısıtma, havalandırma ve asansör sistemlerinin düzenli şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Ege Üniversitesi Birimlerindeki sıhhi tesisat, kanal ve kanalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek.
 • Ege Üniversitesindeki Birimlerin haberleşme sistemlerinin düzenli şekilde işlemesini sağlamak.
 • Ege Üniversitesinde yol, kaldırım vb. ulaştırma yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak.
 • Kampus içerisindeki yeşil alanların düzenlenmesi, gerekli bakımının ve korunmasının yapılması.
 • Ege Üniversitesi’nde gerekli tabela, işaret ve isimliklerin yapılması
 • Ege Üniversitesi Birimlerine enerji sağlayan elektrik hatları trafolar ve jeneratörlerin sağlıklı çalışmasını sağlamak.

 

Sorumlulukları:

 • Üniversitemiz faaliyet alanlarında yer alan mevcut alt yapı ve üst yapıların fiziki durumlarını ve donanımlarını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerini hazırlamak, uygunluğunu sağlamak ve sonuçlandırmak.
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın personel ve fiziki altyapısını geliştirmek.